กทม. ผ่อนปรนอนุญาตให้เปิดกิจการได้ 13 สถานที่
140.0K
Views
5 พ.ค. 2563

คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร มีมติให้เปิดบางสถานที่และบางกิจกรรมที่ได้มีการสั่งปิดชั่วคราวไปก่อนหน้านี้ได้กลับมาเปิดให้บริการอีกครั้ง โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมดูแลการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคสิด-19 จะดีขึ้น โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 3-31 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

AW_200505_0960.900


โดยสรุปให้ 13 สถานที่และกิจกรรมสามารถกลับมาเปิดให้บริการได้ ดังนี้

1.ร้านอาหาร ร้านเครื่องดื่ม ร้านสะดวกซื้อ ในโรงแรม ท่าอากาศยาน และโรงพยาบาล ไม่รวมถึงสถานที่บริการ ผับ บาร์

2.รถเข็น รถหาบเร่ แผงลอย 

3.ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า และคอมมูนิตี้มอลล์ให้เปิดบริการได้เฉพาะซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านขายยา สินค้าเบ็ดเตล็ดที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิต ร้านขายปลีกธุรกิจสื่อสารคมนาคม ธนาคาร และที่ทำการหน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจเท่านั้น ส่วนแผนกร้านอาหารให้เปิดเฉพาะการนำกลับไปรับประทานที่บ้านเท่านั้น

4.ร้านค้าปลีก-ค้าส่งขนาดย่อม 

5.ร้านค้าปลีก-ค้าส่งชุมชน 

6.ตลาด ตลาดน้ำ และตลาดนัด 

         โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการดังนี้

เจ้าของ/ผู้ประกอบการ/ผู้จัดการ

    - ร้านอาหารที่มีพื้นที่มากกว่า 200 ตารางเมตร ต้องมีการตรวจคัดกรองอุณหภูมิพนักงานทุกคนและลูกค้าทุกคน
    - ร้านอาหารที่มีพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร ให้มีมาตรการคัดกรอง อาการป่วย ไข้ ไอ จาม หรือเป็นหวัด สำหรับพนักงานและผู้ใช้บริการทุกคนตามขีดความสามารถ
    - ควรจำกัดคนเข้าออกห้างสรรพสินค้า เพื่อให้มีความเหมาะสมต่อพื้นที่โดยเน้นระยะห่างระหว่างผู้เข้าใช้บริการตามกำหนด
    - จัดเว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะที่นั่งไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร หากพื้นที่ไม่เพียงพอต่อการเว้นระยะห่าง 1.5 เมตร ต้องมีฉากกั้นระหว่างที่นั่ง แต่ยังต้องเว้นระยะห่างที่นั่งไม่น้อยกว่า 1 เมตร
    - งดให้บริการบุฟเฟ่ต์ที่มีไลน์อาหารที่ลูกค้าตักเอง หรือหยิบเอง แต่สามารถให้บริการอาหารบุฟเฟ่ต์จากรายการอาหารได้ 
    - ร้านอาหาร หรือร้านเครื่องดื่มที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เปิดได้ แต่ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
    - งดการเล่นดนตรี หรือการแสดงสด
    - ต้องมีฉากกั้น/แผ่นใสระหว่างลูกค้าและอาหาร
    - ทำความสะอาดแผงลอยและรถเข็น ด้วยผงซักฟอกหรือน้ำยาทำความสะอาดเป็นประจำหลังการขาย 
    - ในร้านต้องมีจุดล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์ 70% สำหรับล้างมือ ณ จุดเข้า-ออก และบริเวณต่างๆ ของร้านตามความเหมาะสมของพื้นที่
    - ต้องทำความสะอาดห้องน้ำทุก 2 ชั่วโมงเป็นอย่างน้อย หากไม่สามารถทำได้ให้งดใช้ห้องน้ำ
    - ทำความสะอาดโต๊ะ เก้าอี้ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ เช่น โซเดียมไฮโปคลอไรท์ (น้ำยาฟอกขาว) 0.1% ทุกครั้งเมื่อลูกค้าใช้บริการเสร็จ
    - ทำความสะอาด พื้น ทางเดิน ราวบันได ห้องน้ำ ลูกบิดจับประตู บริเวณเคาน์เตอร์ชำระเงิน ตะกร้าใส่ของ ด้วยผงซักฟอกหรือน้ำยาทำความสะอาดฆ่าเชื้อ อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง และต้องกำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน
    - สำหรับร้านอาหารที่ติดแอร์ ต้องมีมาตรการเปิด-ปิดร้านอาหารเป็นช่วงเวลา เพื่อมีเวลาทำความสะอาดและระบายอากาศเป็นระยะๆ
    - ต้องมีมาตรการเข้มงวดในการทำความสะอาดภาชนะ จาน ชาม ช้อน ส้อม และอุปกรณ์ต่างๆ 
    - เพิ่มช่องทางการชำระค่าบริการแบบ E-Payment หรือจ่ายเงินผ่าน QR Code เพื่อลดการสัมผัส
    - ใช้วัสดุอุปกรณ์หยิบจับอาหารปรุงสุก ไม่ใช้มือหยิบจับอาหารโดยตรง และทำความสะอาดอุปกรณ์ เช่น คีบ มีด เขียง ทุกครั้งหลังใช้งาน
    - การต่อแถวซื้ออาหาร หรือรอเข้าร้าน จะต้องมีระบบเข้าแถวเว้นระยะห่างลูกค้าอย่างน้อย 1 เมตร
    - อาหารที่ปรุงเสร็จจะต้องมีการปกปิดเพื่อป้องกันฝุ่นละออง แมลง และสัตว์นำโรค ควรวางสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 เซนติเมตร ไม่ควรวางรอบริการเกิน 4 ชั่วโมง และควรอุ่นอาหารทุก 2 ชั่วโมง
    - ส่งเสริมการใช้อุปกรณ์รับประทานอาหารแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งเฉพาะบุคคล
    - ชุดเครื่องปรุงแนะนำให้ใช้แบบซอง
    - จัดระเบียบสินค้าแยกเป็นหมวดหมู่ตามประเภทของสินค้า ไม่ปะปนกัน เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภค
    - การจำหน่ายอาหารปรุงสำเร็จ ควรปรุงสดใหม่ สำหรับอาหารประเภทเนื้อสัตว์ต้องปรุงให้สุกด้วยความร้อนไม่น้อยกว่า 70 องศาเซลเซียส หลีกเลี่ยงการจำหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ปรุงไม่สุก และควรติดฉลากระบุรายละเอียดอย่างชัดเจน เช่น วัน/เดือน/ปี เวลาที่ผลิต เป็นต้น
    - การขายอาหารสดประเภทเนื้อสัตว์ อาหารทะเล ไม่ควรให้ลูกค้าสัมผัสอาหารสดนั้นโดยตรง
    - เพิ่มช่องทางการสั่งจอง จัดเตรียมสินค้าล่วงหน้า เพื่อความรวดเร็วในการติดต่อซื้อขายแบบ Pick Up
    - จัดให้แผงขายของมีระยะห่างระหว่างผู้ขายแต่ละร้านอย่างน้อย 1 เมตร
    - ทำความสะอาดห้องน้ำ ห้องส้วมสาธารณะของตลาด โดยเน้นจุดที่เสี่ยงจะมีผู้สัมผัสมาก เช่น ที่จับสายชำระ โถปัสสาวะ ลูกบิด กลอนประตู ก็อกน้ำ ฯลฯ ด้วยผงซักฟอก น้ำยาทำความสะอาด หรือน้ำยาฟอกขาว (โซเดียมไฮโปคลอไรท์) 0.1% แล้วล้างออกด้วยน้ำให้สะอาดทุกๆ 2 ชั่วโมง
    - งดการบริการเครื่องเล่นสำหรับเด็กที่อยู่ภายในบริเวณตลาด เช่น บ้านลม ม้าหมุน บ้านบอล ฯลฯ
    - ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่เก็บขยะมูลฝอย ดูแลทำความสะอาดพื้นที่ ให้สวมใส่หน้ากากอนามัย สวมถุงมือยาง ผ้ายางกันเปื้อน สวมรองเท้าพื้นยางหุ้มแข้ง และใส่ถุงขยะปิดปากถุงให้มิดชิด และให้กำจัดขยะมูลฝอย และขยะติดเชื้อทุกวัน
    - เจ้าของ หรือผู้จัดการสถานที่ทุกประเภทจะต้องรับผิดชอบการดูแลรักษาความสะอาดของสถานที่ภาชนะและอุปกรณ์ที่ใช้และจัดระบบอื่นๆ ให้เป็นไปตามคำแนะนำเงื่อนไขและเงื่อนเวลาที่ราชการกรุงเทพมหานคร หรือทางราชการกำหนด

พนักงานผู้ให้บริการ

    - พนักงานในร้านต้องแต่งกายสะอาด รวบผมใส่หมวก ใส่ถุงมือ สวมผ้ากันเปื้อน และสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดระยะเวลาการให้บริการ
    - หากพนักงานที่มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก เหนื่อยหอบ หรือมีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียส หยุดปฏิบัติงานทันที ให้ไปพบแพทย์ และให้สังเกตอาการที่บ้าน
    - พนักงานปรุงอาหารต้องล้างมือทุกครั้งก่อนปรุงอาหาร
    - พนักงานเสิร์ฟต้องล้างมือทุกครั้งก่อนเสิร์ฟอาหาร
    - พนักงานเสิร์ฟควรใช้การพูดคุยในระดับเสียงปกติ ไม่ตะโกน และไม่เปิดหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า
    - พนักงานควรล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำสบู่ หรือแอลกอฮอล์ 70% สำหรับล้างมือ ตั้งแต่เข้าทำงาน ก่อนการเตรียมอาหาร ระหว่างและหลังปรุงอาหารเสร็จ หลังจับเงิน ขยะ หรือเศษอาหาร หลังสูบบุหรี่ หลังทำความสะอาด และหลังเข้าห้องน้ำ 

ผู้ใช้บริการ

    - ลูกค้าที่มาใช้บริการทุกคนต้องรักษาสุขอนามัย ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์ 70% สำหรับล้างมือ ก่อนและหลังใช้บริการทุกครั้ง
    - หากมีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก เหนื่อยหอบ หรือมีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียส ไม่ให้เข้ารับบริการ และควรไปพบแพทย์ทันที พร้อมสังเกตอาการที่บ้าน
    - ระหว่างนั่งรับประทานอาหารหากมีการไอ หรือจามให้ปิดปากและจมูกให้สนิท 
    - แจ้งสำนักงานเขตพื้นที่กรณีพบการไม่ปฏิบัติตามมาตรการ


7.ร้านเสริมสวย แต่งผม หรือตัดผม สำหรับบุรุษหรือสตรี (เฉพาะสระ ตัด ซอยผม แต่งผม)

        โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการดังนี้

เจ้าของ/ผู้ประกอบการ/ผู้จัดการ

    - ให้บริการเฉพาะสระ ตัด ซอยผม แต่งผม (ไดร์ผมภายหลังจากการสระผม) เท่านั้นเพราะใช้เวลาน้อย การเสริมสวยอื่นๆ ยังไม่ให้เปิดบริการ
    - ต้องคัดกรองอุณภูมิร่างกายผู้เข้าใช้บริการ และพนักงานก่อนเข้าร้านตามขีดความสามารถ
    - งดการรอรับบริการภายในร้าน ให้ควบคุมการจำนวนผู้เข้าใช้บริการไม่ให้เกิดความแออัด ด้วยการลดเวลาในการทำกิจกรรมให้สั้นลงเท่าที่จำเป็น โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการสัมผัสระหว่างกัน
    - จัดให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์ 70% สำหรับล้างมือ 
    - กำหนดรอบเวลาเปิดและเวลาทำความสะอาดอุปกรณ์ให้ปลอดเชื้อเป็นระยะๆ โดยเปิดรอบละ 2 ชั่วโมง แล้วหยุดเพื่อทำความสะอาด
    - เจ้าของร้านทำตารางเวลาทำความสะอาดไว้เป็นหลักฐาน จัดเก้าอี้ทำผมของลูกค้าให้ห่างกันอย่างน้อย 1.5 เมตร ซึ่งเป็นระยะที่ปลอดภัยจากการแพร่กระจายของเชื้อโรคจากการไอ จาม และพูดคุย
    - ทำความสะอาดอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ร่วมกันหลายคน ได้แก่ เก้าอี้ทำผม ผ้าคลุมตัว เตียงสระ ไดร์เป่าผม หวี กรรไกร และปัตตาเลี่ยน หน้ากากสเปรย์ ด้วยแอลกอฮอล์ 70% หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ทุกครั้งหลังมีลูกค้า
    - ทำความสะอาดสถานที่ภายในร้าน พื้น ห้องน้ำ เก้าอี้ตัดผม เตียงสระ ในส่วนที่ลูกค้ามีโอกาสสัมผัส เช่น ราวบันได ลูกบิดจับประตู เคาน์เตอร์ ด้วยผงซักฟอก หรือน้ำยาทำความสะอาดฆ่าเชื้อทุก 2 ชั่วโมง-ควรจดบันทึกรายชื่อ เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ วันที่และเวลาที่ลูกค้าเข้ามาใช้บริการ เพื่อสามารถติดตามตัวได้ ในกรณีต้องมีการสอบสวนโรค หรือจัดให้มีการใช้ระบบติดตามแบบ Application
    - ควรหันมารับชำระเงินผ่าน QR Code แทนการรับและทอนเงินสด
    - พนักงานในร้านควรรักษาสุขอนามัยอย่างเคร่งครัด เช่น ล้างมือก่อนและหลังให้บริการทุกครั้ง ด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรค 70% 
    - ไม่รวมกลุ่มรับประทานอาหาร ไม่ใช้ภาชนะส่วนตัวร่วมกัน เช่น แก้วน้ำ จาน ช้อน เป็นต้น
    - ควรลดการพูดคุยระหว่างผู้ให้บริการกับลูกค้าให้น้อยที่สุด เปลี่ยนมาใช้ระบบจองคิว หรือสามารถพูดคุยตกลงกันผ่าน Facebook หรือ Line ควรตกลงกันล่วงหน้าก่อนเพื่อให้การพูดคุยภายในร้านเกิดขึ้นน้อยที่สุด
    - ควรจำกัดระยะเวลาในการให้บริการของลูกค้าแต่ละรายไม่เกินคนละ 1 ชั่วโมง
    - จัดให้มีการระบายอากาศที่ดีภายในร้าน และทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศภายในร้านอย่างสม่ำเสมอ
    - เจ้าของ หรือผู้จัดการสถานที่ทุกประเภทจะต้องรับผิดชอบการดูแลรักษาความสะอาดของสถานที่ภาชนะและอุปกรณ์ที่ใช้และจัดระบบอื่นๆ ให้เป็นไปตามคำแนะนำเงื่อนไขและเงื่อนเวลาที่ราชการกรุงเทพมหานคร หรือทางราชการกำหนด

พนักงานผู้ให้บริการ

    - พนักงานต้องสวมหน้ากากผ้า หน้ากากอนามัย อย่างถูกวิธีโดยปิดทั้งจมูกและปาก ใส่ face shield ไว้ตลอดเวลาขณะให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ
    - งดเว้นการให้บริการตัดขนจมูก แคะหู ล้างตา นวด และการบีบ แคะ แกะ เกา จับ ลูบ ใบหน้าของลูกค้า
    - ระหว่างที่สระผมให้ลูกค้าใช้หน้ากากกันสเปรย์ ป้องกันไอจากการพูดคุยและตกบนใบหน้าของผู้ใช้บริการ
    - หากพนักงานมีอาการไข้ ไอ มีน้ำมูก เหนื่อยหอบ หรือมีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียส หยุดปฏิบัติงานทันทีไปพบแพทย์และสังเกตอาการที่บ้าน
    - หลังจากให้บริการต้องล้างมือด้วยสบู่ และแอลกอฮอล์ 70% หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรคก่อนหยิบจับของใช้ส่วนตัว
    - ห้ามรับประทานอาหารในพื้นที่ให้บริการ
    - ลดการพูดคุยที่ไม่จำเป็นระหว่างการให้บริการ
    - ควรอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าทุกครั้งเมื่อกลับถึงบ้าน

ผู้ใช้บริการ

    - ผู้ใช้บริการทุกคนต้องรักษาสุขอนามัย ล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์ 70% หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะใช้บริการ
    - หากผู้ใช้บริการมีอาการไข้ ไอ มีน้ำมูก เหนื่อยหอบ หรือมีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียส งดเข้าร้าน ให้ไปพบแพทย์ และสังเกตอาการที่บ้าน
    - ห้ามรับประทานอาหารในพื้นที่ให้บริการ
    - นั่งห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร
    - ผู้ใช้บริการไม่ควรนำมือไปสัมผัสหน้า จมูก หรือตา ขณะใช้บริการภายในร้าน หากผู้ใช้บริการ ไอ หรือจาม ควรใช้กระดาษทิชชูปิด หรือใช้ศอกบัง
    - ให้แจ้งสำนักงานเขตพื้นที่กรณีพบการไม่ปฏิบัติตามมาตรการ


8.สนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ

9.สนามกีฬาเฉพาะกีฬาประเภทกลางแจ้ง และตามกติกาสากล ได้แก่ เทนนิส ขี่ม้า ยิงปืน ยิงธนู

10.สวนสาธารณะ 

11.ลานกีฬากลางแจ้ง เฉพาะ เดิน ปั่นจักรยาน วิ่ง หรือการออกกำลังกายเฉพาะบุคคล

        โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการดังนี้

เจ้าของ/ผู้ประกอบการ/ผู้จัดการ

    - ให้มีจุดคัดกรอง ตรวจอุณหภูมิร่างกาย ทั้งพนักงาน และผู้ใช้บริการก่อนเข้าไปใช้บริการบริเวณจุดทางเข้า
    - จัดระบบการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร สำหรับพื้นที่ส่วนกลางที่ใช้ร่วมกัน
    - จำกัดให้มีทางเข้าออกเฉพาะ เพื่อจำกัดจำนวนคนเข้าให้เหมาะสมต่อพื้นที่โดยเน้นการเว้นระยะห่างระหว่างผู้เข้าใช้บริการ
    - บริการร้านอาหารหรือคลับเฮาส์ ต้องปฏิบัติตามมาตรการการจำหน่ายอาหาร หรือเครื่องดื่ม ดังน้ี
        (1) จัดระบบการเว้นระยะห่างระหว่างที่นั่ง (บุคคล) ไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร หรือกรณีมีระยะห่างระหว่างที่นั่ง (บุคคล) น้อยกว่า 1.5 เมตร ต้องจัดให้มีฉากกั้นระหว่างที่นั่ง (บุคคล) แต่ทั้งนี้ระยะห่างระหว่างที่นั่ง (บุคคล) ต้องไม่น้อยกว่า 1 เมตร
        (2) ร้านอาหาร หรือเครื่องดื่มซึ่งจำหน่ายสุรา ให้เปิดได้แต่ห้ามมีการบริโภคสุรา หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้าน
        (3) งดการเล่นดนตรี หรือแสดงสด
        (4) มีฉากกั้นแผ่นใสระหว่างลูกค้าและอาหาร
        (5) ทำความสะอาดโต๊ะ เก้าอี้ ด้วยน้ำยาทำความสะอาดฆ่าเชื้อ เช่น โซเดียมไฮโปคลอไรท์ (น้ำยาฟอกขาว) 0.1% ทุกครั้งหลังจากลูกค้าใช้บริการเสร็จ
        (6) มีมาตรการเข้มงวดกับการทำความสะอาดภาชนะ จาน ชาม ช้อน ส้อม และอุปกรณ์ต่างๆ
        (7) การต่อแถวซื้ออาหารหรือรอเข้าร้าน ต้องมีระบบการเข้าแถวที่เว้นระยะห่างของลูกค้าอย่างน้อย 1 เมตร
    - ควรมีระบบการจองคิว Online และการจองคิวโดยกำหนดเวลาในการเข้าบริการอย่างชัดเจน
    - รณรงค์การชำระเงินผ่าน QR Code หรือโอนเงินระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสธนบัตร
    - แสดงสัญลักษณ์พื้นที่รอคิวตามมาตรฐานการเว้นอย่างน้อย 1 เมตร ให้ชัดเจน
    - มีจุดล้างมือพร้อมสบู่ หรือแอลกอฮอล์ 70% หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค สำหรับทำความสะอาดมือ ณ จุดเข้า-ออก และบริเวณอื่นๆ ตามความเหมาะสมของพื้นที่
    - ห้ามจัดกิจกรรมรวมกลุ่มระหว่างการเล่น และหลังเล่น
    - ห้ามมีผู้ชมมาชุมนุมกัน และห้ามจัดการแข่งขันทุกประเภท
    - งดบริการห้องสปา ซาวน์นา อบไอน้ำ และนวด
    - งดการเล่นเครื่องเล่นต่างๆ 
    - งดการรวมกลุ่มชุมนุม เช่น การรวมกลุ่มนั่งคุย กินน้ำชา และรับประทานอาหาร
    - งดจำหน่ายสินค้าในสวนสาธารณะ (ยกเว้นเครื่องดื่ม)
    - ในสวนสาธารณะสามารถเปิดร้านขายเครื่องดื่มได้แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการการจำหน่ายอาหาร หรือเครื่องดื่ม
    - ทำความสะอาด พื้น ทางเดิน ราวบันได ลูกบิดจับประตู หรือเคาน์เตอร์ และอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกัน ด้วยผงซักฟอกหรือน้ำยาทำความสะอาดฆ่าเชื้อ เช่น ผงซักฟอกโซเดียมไฮโปคลอไรท์ 0.1% อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง และให้จำกัดขยะมูลฝอยทุกวัน
    - ทำความสะอาดห้องน้ำ ห้องส้วม ด้วยผงซักฟอก น้ำยาทำความสะอาดหรือน้ำยาฟอกขาว แล้วล้างด้วยน้ำให้สะอาดทุก 2 ชั่วโมง
    - จัดให้มีการบันทึกรายชื่อ เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ วันที่และเวลา ของผู้ใช้บริการทุกราย เพื่อสามารถติดตามตัวได้กรณีต้องมีการสอบสวนโรค หรือจัดให้มีการใช้ระบบกำกับติดตามผ่าน Application 
    - จัดให้มีการนัดคิวเข้ารับบริการก่อนใช้บริการ
    - สวนสาธารณะต้องจัดให้มีสัญลักษณ์พื้นที่ตามมาตรฐานการเว้นระยะห่าง 2 เมตรให้ชัดเจน
    - เจ้าของ หรือผู้จัดการสถานที่ทุกประเภทจะต้องรับผิดชอบการดูแลรักษาความสะอาดของสถานที่ภาชนะและอุปกรณ์ที่ใช้และจัดระบบอื่นๆ ให้เป็นไปตามคำแนะนำเงื่อนไขและเงื่อนเวลาที่ราชการกรุงเทพมหานคร หรือทางราชการกำหนด

พนักงานผู้ให้บริการ

    - พนักงานใส่หน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
    - พนักงานต้องทำความสะอาดรถกอล์ฟโดยใช้น้ำยาฆ่าเชื้อ หลังลูกค้าใช้บริการเสร็จ
    - พนักงานต้องรักษาระยะห่างระหว่างพนักงานกับลูกค้าอย่างน้อย 1 เมตร
    - ห้ามพนักงานสนามกอล์ฟมีการรวมกลุ่ม/จับกลุ่ม
    - หากพนักงานที่มีอาการไข้ ไอ มีน้ำมูก เหนื่อยหอบ หรือมีอุณหภูมอร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียส หยุดปฏิบัติงานทันที ไปพบแพทย์และสังเกตอาการที่บ้าน

ผู้ใช้บริการ

    - ผู้ใช้บริการใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า
    - ผู้ใช้บริการที่มาใช้บริการทุกคนต้องรักษาสุขอนามัย ล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์ 70% หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรคก่อนและหลังใช้บริการทุกครั้ง
    - หากมีอาการไข้ ไอ มีน้ำมูก เหนื่อยหอบ หรือมีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียส งดเข้ารับบริการ ไปพบแพทย์ และสังเกตอาการที่บ้าน
    - ให้แจ้งสำนักงานเขตพื้นที่กรณีพบการไม่ปฏิบัติตามมาตรการ


12.ร้านอาบน้ำ ตัดขน สปา รับเลี้ยง และรับฝากสัตว์

        โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการดังนี้

เจ้าของ/ผู้ประกอบการ/ผู้จัดการ

    - ต้องมีการคัดกรองอุณหภูมิร่างกาย เจ้าของสัตว์เลี้ยง และพนักงานก่อนเข้าร้าน ตามขีดความสามารถ
    - งดรอคิวรับบริการภายในร้าน ให้ผู้ใช้บริการโทรนัดเวลาก่อนเข้ารับบริการ เพื่อจำกัดจำนวนคน และไม่อนุญาตให้คนนั่งรอในร้าน
    - จัดให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์ 70% หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค
    - ต้องกำหนดเวลาเปิดและเวลาทำความสะอาดอุปกรณ์ให้ปลอดเชื้อเป็นระยะๆ โดยเปิดรอบละ 2 ชั่วโมงแล้วหยุดทำความสะอาด
    - เจ้าของร้านต้องจดเวลาทำความสะอาดไว้เป็นหลักฐาน
    - ต้องทำความสะอาดอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ร่วมกันด้วยแอลกอฮอล์ 70% ทุกครั้งหลังให้บริการ
    - ทำความสะอาดสถานที่ภายในร้าน พื้น ห้องน้ำ ส่วนที่ผู้ใช้บริการมีโอกาสสัมผัส เช่น ราวบันได ห้องน้ำ ลูกบิดประตู หรือเคาน์เตอร์ ด้วยผงซักฟอก หรือน้ำยาทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคทุก 2 ชั่วโมง และให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน
    - ควรรับเงินผ่าน QR Code แทนการรับ-ทอนเงินสด
    - พนักงานในร้านควรรักษาสุขอนามัยอย่างเคร่งครัด เช่น ล้างมือก่อนเข้างานและหลังให้บริการทุกครั้ง
    - ไม่จับกลุ่มกันนั่งรับประทานอาหาร ไม่ใช้ภาชนะส่วนตัวร่วมกัน
    - ลดการพูดคุยกัน เพื่อลดการแพร่เชื้อจากสารคัดหลั่ง สามารถพูดคุยนัดหมายกันผ่านทาง Facebook หรือ Line 
    - ต้องจัดการระบายอากาศที่ดีภายในร้าน และทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศภายในร้านอย่างสม่ำเสมอ
    - ต้องจดบันทึกรายชื่อ เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ วันที่ และเวลาของเจ้าของสัตว์เลี้ยงทุกคน เพื่อให้สามารถตามตัวได้ กรณีต้องสอบสวนโรค หรือจัดให้มีระบบติดตามตัวผ่าน Application

พนักงานผู้ให้บริการ

    - พนักงานในร้านจะต้องสวมถุงมือ สวมหน้ากาอนามัย อย่างถูกวิธีโดยปิดทั้งจมูก และปากไว้ตลอดเวลา
    - หากพนักงานทีอาการไข้ ไอ หรือมีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียส หยุดปฏิบัติงานทันที่ เพื่อไปพบแพทย์ และสังเกตอาการอยู่บ้าน
    - ก่อนและหลังให้บริการต้องล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ทุกครั้ง ก่อนหยิบจับของใช้ส่วนตัว และอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าทุกครั้งเมื่อกลับบ้าน
    - ห้ามรับประทานอาหารในพื้นที่ให้บริการ

เจ้าของสัตว์

     - ลูกค้าที่มาใช้บริการทุกคนจะต้องสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์ 70% ก่อนและหลังใช้บริการทุกครั้ง และสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะใช้บริการ
     - หากมีอาการไอ ไข้ หรือมีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียส งดเข้าใช้บริการ เพื่อไปพบแพทย์ และสังเกตอาการอยู่บ้าน
     - แจ้งสำนักงานเขตพื้นที่กรณีพบการไม่ปฏิบัติตามมาตรการ


13.โรงพยาบาล คลินิก สถานทันตกรรม หรือสถานพยาบาลทุกประเภท ให้เป็นไปตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณะสุขกำหนด

สำหรับผู้ประกอบการที่สามารถกลับมาเปิดให้บริการได้แล้ว แนะนำให้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด เพื่อทั้งตัวผู้ประกอบการและตัวผู้ใช้บริการเองจะได้ปลอดภัยจากได้รับเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ส่วนรวมจะต้องร่วมกันปฏิบัติเพื่อความอยู่รอดในสังคมของเรา และจะสามารถหยุดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ลงได้โดยเร็วที่สุด สู้ๆ เราจะผ่านมันไปด้วยกัน (:

 

ขอบคุณข้อมูลจาก: ผู้ว่าฯ อัศวิน 


เเท็กที่เกี่ยวข้อง
กทม.ผ่อนปรน 13 สถานที่ 13 สถานที่กลับมาเปิดให้บริการได้อีกครั้ง โควิด-19 COVID-19
เรื่องที่คุณอาจสนใจ

Copyright 2019 TRIPGETHER. All Rights reserved.

Check Bot

แสดงบอทที่เข้ามาเก็บข้อมูล
บอทตัวล่าสุดที่เข้ามาเก็บข้อมูล คือ
Google (66.249.69.56) วันนี้ เวลา 17.44 น.